Medicinsk SYV

I vissa yrken ställs det krav på att man måste uppfylla en del hälsoaspekter för att vara behörig att arbeta med den yrkestiteln. Exempel på detta är pilot, där det ställs krav på god syn och hörsel. Nedan kan du läsa om olika tips och råd att tänka på om du vet med dig att du lider av några hälsoproblem.

Information till dig som söker ett yrkesinriktat program

Vi från gymnasieskolan vill informera dig som söker ett yrkesinriktat program om vilka pro-blem och risker som kan uppstå om man har vissa hälsoproblem. Om du är osäker på om ett program passar dig, på grund av ett eventuellt hälsoproblem, bör du kontakta din läkare för ett utlåtande.

Att tänka på för dig som söker följande program:

Bygg och anläggningsprogrammet & GLU-BA

Kräver generellt en god fysik.

Anläggning – Gräsallergi, Dammallergi, Körkort (epilepsi, diabetes, uppmärksamhetspro-blem ADHD, viss medicinering, gravt synfel).

Husbyggnad – Damm- och mögelallergi, Epilepsi.

Mureri – Dammallergi, Handeksem, Epilepsi.

Måleri – Dammallergi, Allergi mot lösningsmedel, Handeksem, Astma, Epilepsi.

Plåtslageri –Dammallergi, Astma, Epilepsi, (Handeksem).

El och energiprogrammet & GLU-EE

Dammallergi, Epilepsi, Kräver en viss fysik, (Astma och Mögelallergi).

Fordon och transportprogrammet & GLU-FT

Transport – Ryggproblem, Körkort (epilepsi, diabetes, uppmärksamhetsproblem ADHD, viss medicinering, gravt synfel).

Personbil – Handeksem, (Astma och Luftrörsproblem).

Maskinteknik – Handeksem, Astma och Luftrörsproblem.

Karosseri/Lackering – Handeksem, Astma och Luftrörsproblem, Allergi mot lösningsmedel och lackerings färg, Allergi mot slipdamm. Läkarundersökning görs vid intagning till Karos-seri.

Hantverksprogrammet & GLU-HV

Båtbyggeri – Handeksem, Astma, Luftrörsproblem, Dammallergi.

Finsnickeri – Dammallergi, (Astma).

Frisör – Handeksem, Allergi mot kemikalier, (Astma), Ryggproblem.

Stylist – Handeksem, Allergi mot kemikalier, (Astma), Ryggproblem.

Florist—Handeksem, Allergi, (Astma).

Industritekniskaprogrammet & GLU-IN

Dammallergi, Astma och luftrörsproblem, Handeksem, Epilepsi, Ryggproblem och Allergier mot kemikalier.

Restaurang och livsmedelsprogrammet & GLU-RL

Står och går mycket, fysiskt

Restaurang – Handeksem, Ryggproblem, Födoämnesallergi.

Bageri – Astma, Dammallergi, Ryggproblem, Handeksem, Födoämnesallergi.

Vård och omsorgsprogrammet & GLU-VO

Handeksem, Ryggproblem (generellt ett fysiskt arbete).

VVS och fastighetsprogrammet & GLU-VF

Kräver generellt en god fysik, (Astma och Mögelallergi).

Estetiskaprogrammet

Modedesign – Handeksem, Dammallergi.

Vid frågor kontakt skolsköterska eller studie- och yrkesvägledare på grund-skolan eller gymnasieskolan.

Råd om studie-och yrkesval för elever med astma

Av de skolbarn som har eller har haft astma under barndomsår och skolår kan mer än hälften besväras av astma även senare i livet. Risken för att astma skall förvärras eller återkomma i vuxen ålder beror bl.a. på hur mycket man kommer i kontakt med starka eller allergiframkallande ämnen. Det kan även gälla sådana ämnen som man tidigare inte reagerat emot men som man vet lätt framkallar allergiska reaktioner.

Yrken där man dagligen kommer i kontakt med starkt allergiframkallande ämnen kan vara riskyrken för dig som har eller har haft astma.

En lämplig arbetsmiljö för dig, är en ren arbetsplats, där det inte finns onormalt mycket fritt damm, som är fritt från starkt allergiframkallande ämnen, t ex djur samt starka dofter och kemikalier.

Följande yrken och verksamheter bör du undvika:

Lantbruk

Djurskötare och veterinär

Bibliotek och arkivarbete och liknande dammiga yrken Bagare och mjölnare

Frisör

Svetsare, lödare Billackerare Kemisk industri Plastindustri

Gruv- och bergsarbetare Målare, golvläggare Trävarubranschen Arbete i textilindustri

All kontakt med isoyanater bör undvikas.

Om du som har astma ändå siktar mot något av de riskyrken som nämnt här, tag kontakt med hälsovården, så får vi diskutera risker för just dig i den utbildning eller det yrke du vill utbilda dig till.

Råd om studie- och yrkesval för elever med atopiskt eksem

Atopiskt eksem kallas den typ av eksem som hos barn ofta uppträder i böjveck på armar och ben. Huden är allmänt torr, särskilt under den kalla årstiden eller om man badar eller duschar för mycket.

Atopiskt eksem under uppväxten innebär en risk att få handeksem i vuxen ålder. Risken är särskilt stor inom yrken där man dagligen kommer i kontakt med hudirriterande ämnen eller yrken där man måste tvätta sig ofta.

Riskyrken

Frisör

Risken för handeksem är särskilt stor i detta yrke.

Vårdyrken

Inom sjukvården tvingas man inom vissa verksamheter tvätta händerna upp till 70 gånger per dag (t.ex. operationsavdelning) och det tål ofta inte den som har känslig hud. Vissa yrken inom vårdsektorn är lättare att klara för den som har eksemtendenser, t.ex. arbete inom social hemtjänst, barnskötare på förskola.

Verkstadsteknik, plåt och svets, fordonsteknisk utbildning

Dessa yrkesområden innebär för huden kontakt med smuts, olja och andra lösningsmedel med hudirriterande effekt.

Måleri, billackering

Lösningsmedel, lacker och slipdamm är ofta starkt hudirriterande och uttorkande för huden.

Livsmedelsarbetare

Arbete i charkuteri, i restaurangnäring och bageri är yrken som inte går att klara för den som har handeksem

Lokalvårdare

Vatten och Rengöringsmedel och av olika slag kan vara hudirriterande för känslig hud och ge handeksem.

Om du som har atopiskt eksem ändå siktar mot något av de riskyrken som nämnt här, tag kontakt med hälsovården, så får vi diskutera risker för just dig i den utbildning eller det yrke du vill utbilda dig till.

Råd om studie- och yrkesval med anledning av defekt färgsinne

Defekt färgseende innebär att du har svårigheter att urskilja vissa nyanser, i första hand mellan röd och grön färg. Inom vissa yrken och branscher innebär detta ett hinder eller en olägenhet.

Krav på normalt färgsinne

Luftfartspersonal

För trafikflygare, navigatör, flygmekaniker och trafikledare krävs normalt färgsinne enligt bestämmelserna för civil luftfart. För privatflygare krävs också normalt färgsinne, men vissa defekter godtas för dagflygare.

Järnvägspersonal

Normalt färgsinne krävs för vissa typer av arbetsuppgifter. Berörda grupper är i första hand förarpersonal (lok, motorvagnar, banfordon m.m) samt personal i växlings- och andra bangårdstjänster. Dessutom tågmästare, konduktör samt reparatörer där trafiksäkerheten är beroende av normalt färgsinne.

Spårvägspersonal

Samma regler som för järnvägspersonal.

Sjöfartspersonal

För utkiksman, rorsman och vaktgörande fartygsbefäl krävs normalt färgsinne enligt lag. Färgsinnesundersökning sker i samband med antagning till utbildning vid sökande av sjökaptens-, styrmans-, skepparbrev- eller förarbevis.

Polispersonal

För alla aktiva polismän krävs normalt färgsinne, men kravet gäller inte polissekreterare, polisintendenter, polismästare och administrativ personal.

 

Läs mer: Jobbafrisk.se

 

Annonser