Om Madeleine SYV

Jag heter Madeleine och jobbar som SYV på grundskolorna Furulundsskolan och Stenstorpsskolan. Jag ägnar en stor del av min tid åt att vägleda och informera eleverna i årskurs 9 inför deras gymnasieval, men jag arbetar även med eleverna i årskurs 7 och 8. Jag har som mål att alla elever ska vara väl förberedda inför sitt val redan när de börjar 9:an. Detta betyder att de bör ha koll på vilka program och skolor som finns att välja på, vilka möjligheter de har som individer och en grundläggande kunskap om väljandeprocessen.

Jag arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor, försöker upprätthålla en kontakt med näringslivet och arbetsmarknaden samt arbeta fram en arbetsplan för SYV inom Halmstads kommun som gör det studie- och yrkesvägledande arbetet likvärdigt över hela kommunen.

 

Annonser